Dự án Trung tâm triển lãm WTC (World Trade Center) là một phần trong tổng thể dự án Tổ hợp Văn Phòng – Thương Mại – Dịch Vụ WTC thuộc Trung tâm thương mại thế giới tại Thành phố mới Bình Dương (World Trade Becamex).

World Trade Becamex đóng vai trò hỗ trợ hoạt động dịch vụ thương mại quốc tế tại Bình Dương và các khu vực lân cận, bao gồm cơ sở vật chất và dịch vụ thương mại quốc tế như trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại mua sắm, tổ hợp nhà hàng khách sạn …

  • Chủ Đầu Tư: Tổng công ty Becamex IDC
  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Hạng mục: GP 5 ROOFING